Over SRK

SRK

Stichting Rotterdam Kookt is een sociale onderneming die vanuit een community gedachtengoed is ontstaan als een reactie op de toenemende individualistische benadering van mens en maatschappij. Rotterdam Kookt doet dit concreet door Rotterdammers die aansluiting missen tot de arbeidsmarkt te helpen zich te ontwikkelen in de horeca, en vraagt daarvoor een sociaal maatschappelijke betrokkenheid terug. Rotterdam Kookt gelooft in duurzaamheid, zowel op het gebied van koken als in de omgang met mens en omgeving.

Aanleiding

Aicha El-Fassi signaleerde dat in de gemeente Rotterdam veel armoede voorkomt, zowel onder autochtone Nederlanders, waaronder veel ouderen, als nieuwkomers. Twee bevolkingsgroepen die vaak naast elkaar, maar niet met elkaar leven. Groepen die vaak in een sociaal isolement verkeren. Voor nieuwkomers is de grote afstand tot de arbeidsmarkt en instanties een van de belangrijke oorzaken. Ouderen verkeren vaak in een sociaal isolement en zijn daardoor eenzamer dan ooit.

Doelstelling en doelgroep

SRK heeft een traject ontwikkeld (Rotterdam Kookt Werkt!) met als doel Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor een professionele carrière in de horeca. En daarmee tegelijkertijd ook een oplossing te bieden voor het tekort aan horecapersoneel.

SRK ziet koken als een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Onze doelstelling is: ‘kraamkamer’ zijn van Rotterdams horecatalent met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in duurzaam investeren, zowel in mensen als hun leefomgeving met als doel de eigen regie te versterken en perspectief te bieden.

SRK Richt zich op..

Schuiven naar boven